Biên bản hủy hóa đơn và những điều kế toán cần biết

Biên bản hủy hóa đơn là gì? Khi nào cần phải tiến hành hủy biên bản hủy hóa đơn? Với những doanh nghiệp là cá nhân không có chữ ký số thì cần phải làm như thế nào? Đây là những câu hỏi mà những kế toán mới ra trường khá đau đầu khi không biết phải xử lý như thế nào. Cùng tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây để đảm bảo mình đã không bỏ lỡ những thông tin hữu ích.
Biên bản hủy hóa đơn chính là biên bản mà doanh nghiệp phải lập để ghi nhận các sai sót hóa đơn dẫn đến việc phải hủy bỏ hóa đơn, đồng thời cam kết cả hai bên sẽ không kê khai hóa đơn đã sai và hủy bỏ này. Trong Thông tư 39/2014/TT-BTC,  Bộ Tài chính đã quy định rõ ràng: Các tổ chức, doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thì thực hiện các thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và cả biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

Biên bản hủy hóa đơn và những điều cần biết

Như vậy, trong trường hợp nội dung ghi trên hóa đơn có sai sót và cần phải sửa kế toán doanh nghiệp cần phải tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn. Trong biên bản hủy hóa đơn 02 bên cần phải cam kết không kê khai thuế cho hóa đơn đã bị sai và cần phải tiến hành hủy bỏ. Để tránh nhầm lẫn giữa biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn kế toán doanh nghiệp cần phải nắm bắt và cập nhật những thông tin mới nhất về hóa đơn, đặc biệt là các quy định về hóa đơn điện tử.
Bên cạnh đó, kế toán cần phải lưu ý: Nếu trong trường hợp bên mua không phải là doanh nghiệp thì sẽ không có chữ ký số. Như vậy, việc đáp ứng yêu cầu có đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận khó thực hiện. Chính vì vậy, doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, hai bên cùng ký tên, bên bán đóng dấu vào văn bản.
Sau khi tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn và tiến hành các thao tác hủy hóa đơn điện tử đã lập, kế toán doanh nghiệp cần tiến hành lập hóa đơn điện tử thay thế. Nội dung trên hóa đơn điện tử thay thế bắt buộc phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…Ký hiệu…, ngày ….tháng…. năm…..”
Ngoài ra, khi tiến hành hủy bỏ và lập hóa đơn thay thế cả bên bán và bên mua cần phải lập cả biên bản thu hồi hóa đơn lập sai. Hóa đơn đã được thu hồi và hủy bỏ sẽ không còn giá trị pháp lý. Do vậy, kế toán doanh nghiệp cần phải chú ý những lưu ý quan trọng này.

https://nhatkysuckhoe.net/nhung-dieu-can-biet-ve-he-thong-khai-thue-qua-mang/

https://nhatkysuckhoe.net/khai-niem-va-nhung-tinh-nang-uu-viet-cua-thiet-bi-chuyen-mach-switch-cisco/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *