Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ phòng KHKD

Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ phòng KHKD gồm những gì? Cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

I  – MỤC ĐÍCH:

Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.
Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đổ lỗi. 
Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.
 

II – PHẠM VI:

Áp dụng cho Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty

III – NỘI DUNG:

Chức năng:

 • Tìm kiếm nguồn hàng dệt, nhuộm, may thêu cho Công ty. 
 • Phát triển thị trường nội địa dựa theo chiến lược Công ty.
 • Lập kế hoạch kinh doanh các sản phẩm dệt nhuộm may thêu của Công ty từ các đơn hàng nhận được.
 •  Thực hiện tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.
 •  Tham mưu, đề xuất cho Ban Tổng Giám đốc, hỗ trợ cho các bộ phận khác về kinh doanh, tiếp thị, thị trường, lập kế hoạch, tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu.
 •  Tham gia xây dựng Hệ thống quản lí chất lượng,Hệ thống quản lí môi trường và trách nhiệm xã hội tại công ty.

Nhiệm vụ:

 • Tiếp khách hàng, phân tích thị trường, tìm thị trường, khách hàng cho Công ty, đảm bảo nguồn hàng ổn định cho Công ty. Lên kế hoạch, theo dõi sản xuất mẫu đối mẫu chào hàng.
 • Phân tích đơn hàng, lập định mức sản phẩm trên cơ sở đó chiết tính gía thành sản phẩm giá bán (FOB, CM) …trình Tổng Giám đốc duyệt.
 • Nhận các đơn đặt hàng, lên hợp đồng kinh tế nội và ngoại trình Tổng Giám đốc ký.

 • Làm thủ tục, thực hiện việc xuất nhập khẩu cho toàn bộ các đơn hàng đã ký.
 •  Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quý, năm. Đối với các trường hợp năng lực sản xuất Công ty không đủ thì trực tiếp đưa đi gia công ngoài. Tiến hành đánh giá nhà cung ứng theo tiêu chuẩn ISO 9000, SA 8000, lập hợp đồng gia công trình Tổng Giám đốc duyệt, chuyển nguyên phụ liệu cho đơn vị gia công, chỉ định KCS phòng quản lý chất lượng may, KCS Dệt, KCS nhuộm theo dõi chất lượng hàng, theo dõi tiến độ sản xuất, thanh lý hợp đồng với đơn vị gia công.
 • Tiếp nhận tài liệu kỹ thuật, tài liệu kế hoạch, áo mẫu gốc, rập gốc, sơ đồ mini gốc từ khách hàng. Chuyển giao tài liệu kỹ thuật, mẫu gốc, rập gốc, sơ đồ mini gốc … cho bộ phận sản xuất.
 • Yêu cầu đơn vị sản xuất, bộ phận công nghệ liên quan làm mẫu đối, mẫu bán hàng, mẫu TOP, mẫu PP, làm định mức nguyên phụ liệu sau đó chuyển cho khách hàng duyệt
 • Đánh giá nhà cung ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9000, SA 8000.  Lập nhu cầu nguyên phụ liệu cần mua và đặt hàng theo qui định Thủ tục mua hàng và Thủ tục xem xét hợp đồng, theo dõi đôn đốc nhà cung ứng giao hàng đúng hạn đáp ứng nhu cầu theo lịch sản xuất.
 • Cân đối nguyên phụ liệu, lập kế hoạch sản xuất từng đơn hàng, cấp phát nguyên phụ liệu cho đơn vị sản xuất.     
 • Nhận và giải quyết những thông tin sản xuất có liên quan.
 • Làm packing list, lịch xuất hàng, chuyển giao cho đơn vị sản xuất, bộ phận liên quan thực hiện.
 • Thanh lý nguyên phụ liệu với Phân xưởng sản xuất, đơn vị gia công ngoài, khách hàng, theo dõi, đốc thúc việc thu hồi công nợ đối với khách hàng.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng cho Tổng Giám đốc Công ty.
 • Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty (ISO 9000, SA 8000, ISO 14000)…

Bài viết khác:

>>> Tiềm Năng Giá Trị Lazio Coin Trong Tương Lai Gần

>>> Đồ thị giá vàng là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đồ thị giá vàng

>>> Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thực hiện chức năng gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Trên đây là thông tin về chức năng, nhiệm vụ phòng KHKD mà doanh nghiệp cần biết. Toàn bộ nội dung được biên tập bởi đội ngũ Nef Digital – đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *